Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt

Dnia 01-12-2016 godz. 10:55:33

Poprawka

Za: 39 Przeciw: 42 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 19
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 50 8 42 0 14
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 29 29 0 0 4
Senatorowie niezrzeszeni 3 2 2 0 0 1