Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej

Dnia 01-12-2016 godz. 09:36:28

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 76 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 22
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 47 47 0 0 17
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 29 28 1 0 4
Senatorowie niezrzeszeni 3 2 1 1 0 1