Narzędzia:

Ustawa o ustanowieniu Krzyża Wschodniego

Dnia 01-12-2016 godz. 09:42:37

Poprawka 5

Za: 49 Przeciw: 30 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 21
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 48 48 0 0 16
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 29 1 28 0 4
Senatorowie niezrzeszeni 3 2 0 2 0 1