Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z utworzeniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Dnia 01-12-2016 godz. 10:54:28

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 52 Przeciw: 30 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 18
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 52 52 0 0 12
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 28 0 28 0 5
Senatorowie niezrzeszeni 3 2 0 2 0 1