Narzędzia:

Ustawa o ustanowieniu Krzyża Wschodniego

Dnia 01-12-2016 godz. 09:41:56

Poprawka 3

Za: 30 Przeciw: 49 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 21
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 48 0 48 0 16
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 29 28 1 0 4
Senatorowie niezrzeszeni 3 2 2 0 0 1