Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

Dnia 01-12-2016 godz. 10:50:42

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką

Za: 83 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 17
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 52 52 0 0 12
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 29 29 0 0 4
Senatorowie niezrzeszeni 3 2 2 0 0 1