Narzędzia:

Dnia 01-12-2016 godz. 11:03:34

Za: 52 Przeciw: 22 Wstrzymało się: 6 Nie głosowało: 20
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 51 51 0 0 13
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 27 0 21 6 6
Senatorowie niezrzeszeni 3 2 1 1 0 1