Narzędzia:

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017

Dnia 01-12-2016 godz. 09:35:27

Poprawka 4

Za: 31 Przeciw: 43 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 24
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 45 0 43 2 19
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 29 29 0 0 4
Senatorowie niezrzeszeni 3 2 2 0 0 1