Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

Dnia 01-12-2016 godz. 10:47:13

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 52 Przeciw: 29 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 19
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 52 52 0 0 12
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 27 0 27 0 6
Senatorowie niezrzeszeni 3 2 0 2 0 1