Narzędzia:

Dnia 01-12-2016 godz. 19:18:13

Za: 2 Przeciw: 24 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 74
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 24 0 24 0 40
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 2 2 0 0 31
Senatorowie niezrzeszeni 3 0 0 0 0 3