Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt

Dnia 01-12-2016 godz. 10:55:58

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 74 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 5 Nie głosowało: 19
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 52 52 0 0 12
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 27 21 2 4 6
Senatorowie niezrzeszeni 3 2 1 0 1 1