Narzędzia:

Dnia 01-12-2016 godz. 11:04:48

Za: 47 Przeciw: 30 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 21
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 48 47 0 1 16
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 29 0 28 1 4
Senatorowie niezrzeszeni 3 2 0 2 0 1