Narzędzia:

Ustawa o ustanowieniu Krzyża Wschodniego

Dnia 01-12-2016 godz. 09:41:26

Poprawka 2, 11, 19

Za: 47 Przeciw: 31 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 22
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 47 47 0 0 17
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 29 0 29 0 4
Senatorowie niezrzeszeni 3 2 0 2 0 1