Narzędzia:

Głosowania w dniu 03-07-2014 na 57. posiedzeniu Senatu

Za: 58 Przeciw: 21 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 1
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
1 15:03:32 za Ustawa o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

2 15:03:54 za Ustawa o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

3 15:04:46 za Ustawa o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3, 5

4 15:05:19 za Ustawa o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4

5 15:06:02 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6, 7, 12

6 15:06:45 za Ustawa o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 8, 10, 13

7 15:07:27 za Ustawa o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 9, 11, 14

8 15:08:03 za Ustawa o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

9 15:10:18 za Ustawa o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

10 15:12:46 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1-6, 8, 9, 12

11 15:13:13 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7

12 15:13:40 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 10

13 15:14:10 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 11

14 15:14:43 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

15 15:18:24 przeciw Ustawa o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1, 2, 15, 21-25, 29, 33, 34, 36, 55, 63, 64, 66

16 15:19:05 przeciw Ustawa o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

17 15:19:28 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4

18 15:19:50 przeciw Ustawa o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5

19 15:21:11 przeciw Ustawa o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6-8, 10, 16, 37, 38, 43, 46-48, 50, 52, 54, 56, 57, 61, 62

20 15:22:10 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 9

21 15:22:36 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 11

22 15:22:57 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 12

23 15:23:21 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 13

24 15:23:41 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 14

25 15:24:11 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 17

26 15:24:37 przeciw Ustawa o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 18

27 15:25:08 przeciw Ustawa o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 19

28 15:25:38 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 20

29 15:26:00 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 26

30 15:26:17 przeciw Ustawa o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 27

31 15:26:37 przeciw Ustawa o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 28

32 15:27:02 przeciw Ustawa o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 30

33 15:27:32 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 31

34 15:27:51 przeciw Ustawa o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 32

35 15:28:14 przeciw Ustawa o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 35

36 15:28:49 przeciw Ustawa o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 39, 42, 51, 58

37 15:29:10 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 40

38 15:29:30 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 41

39 15:30:00 przeciw Ustawa o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 44

40 15:30:25 przeciw Ustawa o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 45

41 15:30:48 przeciw Ustawa o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 49

42 15:31:14 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 53

43 15:31:41 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 59

44 15:32:07 przeciw Ustawa o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 60

45 15:32:57 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 65, 69

46 15:33:17 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 67

47 15:33:39 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 68

48 15:34:08 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

49 15:35:08 za Ustawa o zmianie ustawy o lasach

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

50 15:42:00 przeciw Wniosek formalny

51 15:42:56 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1, 12

52 15:43:25 przeciw Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2, 10, 13

53 15:43:52 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

54 15:44:18 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4

55 15:44:38 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5

56 15:45:03 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6

57 15:45:24 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7

58 15:45:41 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 8

59 15:46:09 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 9

60 15:46:42 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

61 15:47:43 za Ustawa o zmianie ustawy o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

62 15:50:02 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

63 15:50:42 za Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych

Poprawka

64 15:51:09 za Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką

65 15:52:14 za Ustawa o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym (druk nr 664)

Poprawka 1

66 15:52:33 za Ustawa o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym (druk nr 664)

Poprawka 2

67 15:52:55 za Ustawa o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym (druk nr 664)

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

68 15:53:41 za Ustawa o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym (druk nr 663)

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

69 15:54:21 za Ustawa o ochronie Znaku Polski Walczącej

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

70 15:57:20 za Ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości

Poprawka 1

71 15:57:51 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości

Poprawka 2, 3

72 15:58:25 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości

Poprawka 4

73 15:58:50 za Ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości

Poprawka 5

74 15:59:14 za Ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości

Poprawka 6, 12

75 15:59:54 za Ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości

Poprawka 7

76 16:00:31 za Ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości

Poprawka 8

77 16:01:08 za Ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości

Poprawka 10

78 16:01:41 za Ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości

Poprawka 11

79 16:02:05 za Ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

80 16:02:51 za Ustawa o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek