Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych

Dnia 03-07-2014 godz. 15:50:02

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 1 Przeciw: 83 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 13
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska 62 53 1 52 0 9
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 28 25 0 25 0 3
Koło Senatorów Niezależnych 4 3 0 3 0 1
Senatorowie niezrzeszeni 1 1 0 1 0 0
Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego 2 2 0 2 0 0