Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw

Dnia 03-07-2014 godz. 15:06:45

Poprawka 8, 10, 13

Za: 60 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 28 Nie głosowało: 8
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska 62 57 56 1 0 5
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 28 26 0 0 26 2
Koło Senatorów Niezależnych 4 3 2 0 1 1
Senatorowie niezrzeszeni 1 1 0 0 1 0
Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego 2 2 2 0 0 0