Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości

Dnia 03-07-2014 godz. 15:57:51

Poprawka 2, 3

Za: 8 Przeciw: 57 Wstrzymało się: 21 Nie głosowało: 11