Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw

Dnia 03-07-2014 godz. 15:06:02

Poprawka 6, 7, 12

Za: 62 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 26 Nie głosowało: 9
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska 62 56 56 0 0 6
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 28 26 0 0 26 2
Koło Senatorów Niezależnych 4 3 3 0 0 1
Senatorowie niezrzeszeni 1 1 1 0 0 0
Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego 2 2 2 0 0 0