Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw

Dnia 03-07-2014 godz. 15:25:08

Poprawka 19

Za: 26 Przeciw: 60 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 11
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska 62 56 1 55 0 6
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 28 24 24 0 0 4
Koło Senatorów Niezależnych 4 3 0 3 0 1
Senatorowie niezrzeszeni 1 1 1 0 0 0
Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego 2 2 0 2 0 0