Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw

Dnia 03-07-2014 godz. 15:18:24

Poprawka 1, 2, 15, 21-25, 29, 33, 34, 36, 55, 63, 64, 66

Za: 28 Przeciw: 61 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 8
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska 62 57 1 56 0 5
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 28 26 26 0 0 2
Koło Senatorów Niezależnych 4 3 0 3 0 1
Senatorowie niezrzeszeni 1 1 1 0 0 0
Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego 2 2 0 2 0 0