Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o lasach

Dnia 03-07-2014 godz. 15:35:08

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 65 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 22 Nie głosowało: 10
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska 62 57 57 0 0 5
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 28 24 3 0 21 4
Koło Senatorów Niezależnych 4 3 3 0 0 1
Senatorowie niezrzeszeni 1 1 0 0 1 0
Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego 2 2 2 0 0 0