Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa

Dnia 03-07-2014 godz. 15:47:43

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 60 Przeciw: 26 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 11
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska 62 55 55 0 0 7
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 28 25 0 25 0 3
Koło Senatorów Niezależnych 4 3 3 0 0 1
Senatorowie niezrzeszeni 1 1 0 1 0 0
Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego 2 2 2 0 0 0