Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości

Dnia 03-07-2014 godz. 15:59:54

Poprawka 7

Za: 58 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 27 Nie głosowało: 12
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska 62 54 54 0 0 8
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 28 25 0 0 25 3
Koło Senatorów Niezależnych 4 3 2 0 1 1
Senatorowie niezrzeszeni 1 1 0 0 1 0
Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego 2 2 2 0 0 0