Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia

Dnia 03-07-2014 godz. 16:02:51

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 61 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 23 Nie głosowało: 12
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska 62 54 54 0 0 8
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 28 25 2 1 22 3
Koło Senatorów Niezależnych 4 3 3 0 0 1
Senatorowie niezrzeszeni 1 1 0 0 1 0
Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego 2 2 2 0 0 0