Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości

Dnia 03-07-2014 godz. 15:58:25

Poprawka 4

Za: 28 Przeciw: 55 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 12
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska 62 55 3 52 0 7
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 28 24 22 0 2 4
Koło Senatorów Niezależnych 4 3 2 1 0 1
Senatorowie niezrzeszeni 1 1 1 0 0 0
Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego 2 2 0 2 0 0