Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

Dnia 03-07-2014 godz. 15:10:18

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 61 Przeciw: 27 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 8
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska 62 57 57 0 0 5
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 28 26 0 26 0 2
Koło Senatorów Niezależnych 4 3 2 0 1 1
Senatorowie niezrzeszeni 1 1 0 1 0 0
Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego 2 2 2 0 0 0