Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości

Dnia 03-07-2014 godz. 15:57:20

Poprawka 1

Za: 72 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 12 Nie głosowało: 13
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska 62 53 53 0 0 9
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 28 25 13 0 12 3
Koło Senatorów Niezależnych 4 3 3 0 0 1
Senatorowie niezrzeszeni 1 1 1 0 0 0
Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego 2 2 2 0 0 0