Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw

Dnia 03-07-2014 godz. 15:43:25

Poprawka 2, 10, 13

Za: 27 Przeciw: 60 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 10
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska 62 57 2 55 0 5
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 28 24 24 0 0 4
Koło Senatorów Niezależnych 4 3 0 3 0 1
Senatorowie niezrzeszeni 1 1 1 0 0 0
Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego 2 2 0 2 0 0