Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw

Dnia 03-07-2014 godz. 15:42:56

Poprawka 1, 12

Za: 67 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 20 Nie głosowało: 9
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska 62 57 57 0 0 5
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 28 25 4 1 20 3
Koło Senatorów Niezależnych 4 3 3 0 0 1
Senatorowie niezrzeszeni 1 1 1 0 0 0
Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego 2 2 2 0 0 0