Narzędzia:

Dnia 03-07-2014 godz. 15:52:55

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 61 Przeciw: 11 Wstrzymało się: 14 Nie głosowało: 11
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska 62 55 55 0 0 7
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 28 25 1 10 14 3
Koło Senatorów Niezależnych 4 3 3 0 0 1
Senatorowie niezrzeszeni 1 1 0 1 0 0
Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego 2 2 2 0 0 0