Narzędzia:

Dnia 03-07-2014 godz. 15:42:00

Za: 26 Przeciw: 61 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 10
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska 62 57 0 57 0 5
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 28 25 25 0 0 3
Koło Senatorów Niezależnych 4 3 1 2 0 1
Senatorowie niezrzeszeni 1 0 0 0 0 1
Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego 2 2 0 2 0 0