Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości

Dnia 03-07-2014 godz. 16:02:05

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 82 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 14
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska 62 54 54 0 0 8
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 28 24 23 1 0 4
Koło Senatorów Niezależnych 4 2 2 0 0 2
Senatorowie niezrzeszeni 1 1 1 0 0 0
Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego 2 2 2 0 0 0