Narzędzia:

Głosowania w dniu 21-12-2017 na 53. posiedzeniu Senatu

Za: 62 Przeciw: 7 Wstrzymał się: 5 Nie głosował: 1
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
4 15:13:20 wstrzymał się Odwołanie przewodniczącego Komisji Infrastruktury

Wniosek o podjęcie uchwały

5 19:14:28 za Zmiany w składzie komisji senackich

Wniosek o podjęcie uchwały

6 19:15:57 za Ustawa o Służbie Ochrony Państwa

Wniosek o odrzucenie ustawy

7 19:16:16 przeciw Ustawa o Służbie Ochrony Państwa

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

8 19:18:15 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki oraz ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

9 19:19:23 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

10 19:20:24 za Ustawa o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

11 19:21:04 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

12 19:21:47 za Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

13 19:22:28 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

14 19:23:20 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka

15 19:23:36 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką

16 19:25:20 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo restrukturyzacyjne oraz ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego

Poprawka 1, 4, 5

17 19:25:37 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo restrukturyzacyjne oraz ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego

Poprawka 2

18 19:25:51 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo restrukturyzacyjne oraz ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego

Poprawka 3

19 19:26:09 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo restrukturyzacyjne oraz ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

20 19:27:11 za Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych

Wniosek o odrzucenie ustawy

21 19:27:31 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

22 19:28:15 za Ustawa o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

23 19:28:56 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

24 19:29:36 za Ustawa o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

25 19:30:46 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

Wniosek o przyjęcie projektu

26 19:32:04 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie projektu

27 19:34:34 za Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Wniosek o odrzucenie projektu

28 19:35:10 przeciw Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Poprawka

29 19:35:39 przeciw Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Wniosek o podjęcie uchwały

30 19:56:53 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych

Wniosek o odrzucenie ustawy

31 19:57:27 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych

Poprawka 1, 5, 7

32 19:57:49 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych

Poprawka 2

33 19:58:11 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych

Poprawka 3

34 19:58:35 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych

Poprawka 4, 6, 8

35 19:58:55 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych

Poprawka 9

36 19:59:17 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych

Poprawka 10

37 19:59:44 przeciw Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych

Poprawka 11

38 20:00:13 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych

Poprawka 14, 57

39 20:00:40 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych

Poprawka 15

40 20:01:00 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych

Poprawka 16

41 20:01:21 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych

Poprawka 17

42 20:01:45 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych

Poprawka 18, 58

43 20:02:11 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych

Poprawka 19

44 20:02:27 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych

Poprawka 20

45 20:02:48 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych

Poprawka 23

46 20:03:08 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych

Poprawka 24

47 20:03:35 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych

Poprawka 26

48 20:03:55 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych

Poprawka 27

49 20:04:18 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych

Poprawka 28

50 20:04:48 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych

Poprawka 29

51 20:05:06 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych

Poprawka 30

52 20:05:25 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych

Poprawka 31

53 20:05:38 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych

Poprawka 32

54 20:05:53 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych

Poprawka 33

55 20:06:09 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych

Poprawka 34

56 20:06:26 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych

Poprawka 35

57 20:06:46 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych

Poprawka 36

58 20:07:02 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych

Poprawka 37

59 20:07:24 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych

Poprawka 38

60 20:07:45 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych

Poprawka 39

61 20:08:04 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych

Poprawka 40

62 20:08:35 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych

Poprawka 42, 54

63 20:08:58 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych

Poprawka 43

64 20:09:22 wstrzymał się Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych

Poprawka 44

65 20:09:49 wstrzymał się Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych

Poprawka 45, 63

66 20:10:10 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych

Poprawka 46

67 20:10:26 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych

Poprawka 47

68 20:10:49 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych

Poprawka 48, 50

69 20:11:03 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych

Poprawka 49

70 20:11:18 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych

Poprawka 52

71 20:11:36 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych

Poprawka 53

72 20:11:56 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych

Poprawka 55

73 20:12:13 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych

Poprawka 56

74 20:12:39 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych

Poprawka 59

75 20:13:00 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych

Poprawka 60

76 20:13:18 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych

Poprawka 61

77 20:13:34 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych

Poprawka 62

78 20:13:57 przeciw Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami