Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

Dnia 21-12-2017 godz. 19:29:36

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 84 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 16
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 66 62 62 0 0 4
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 31 20 20 0 0 11
Senatorowie niezrzeszeni 3 2 2 0 0 1