Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych

Dnia 21-12-2017 godz. 19:59:44

Poprawka 11

Za: 64 Przeciw: 22 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 14
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 66 63 62 1 0 3
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 31 21 1 20 0 10
Senatorowie niezrzeszeni 3 2 1 1 0 1