Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych

Dnia 21-12-2017 godz. 20:07:45

Poprawka 39

Za: 23 Przeciw: 61 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 15
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 66 62 1 61 0 4
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 31 21 20 0 1 10
Senatorowie niezrzeszeni 3 2 2 0 0 1