Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

Dnia 21-12-2017 godz. 19:19:23

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 64 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 21 Nie głosowało: 14
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 66 63 63 0 0 3
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 31 21 0 1 20 10
Senatorowie niezrzeszeni 3 2 1 0 1 1