Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Dnia 21-12-2017 godz. 19:35:39

Wniosek o podjęcie uchwały

Za: 55 Przeciw: 22 Wstrzymało się: 4 Nie głosowało: 19
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 66 59 55 0 4 7
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 31 21 0 21 0 10
Senatorowie niezrzeszeni 3 1 0 1 0 2