Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych

Dnia 21-12-2017 godz. 19:27:11

Wniosek o odrzucenie ustawy

Za: 21 Przeciw: 63 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 15
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 66 63 0 63 0 3
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 31 21 20 0 1 10
Senatorowie niezrzeszeni 3 1 1 0 0 2