Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska

Dnia 21-12-2017 godz. 19:28:15

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 85 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 14
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 66 63 63 0 0 3
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 31 21 20 1 0 10
Senatorowie niezrzeszeni 3 2 2 0 0 1