Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych

Dnia 21-12-2017 godz. 19:27:31

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 63 Przeciw: 21 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 15
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 66 63 63 0 0 3
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 31 21 0 20 1 10
Senatorowie niezrzeszeni 3 1 0 1 0 2