Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

Dnia 21-12-2017 godz. 19:21:04

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 66 Przeciw: 4 Wstrzymało się: 16 Nie głosowało: 14
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 66 63 63 0 0 3
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 31 21 2 4 15 10
Senatorowie niezrzeszeni 3 2 1 0 1 1