Narzędzia:

Odwołanie przewodniczącego Komisji Infrastruktury

Dnia 21-12-2017 godz. 15:13:20

Wniosek o podjęcie uchwały

Za: 56 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 21 Nie głosowało: 23
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 66 59 56 0 3 7
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 31 18 0 0 18 13
Senatorowie niezrzeszeni 3 0 0 0 0 3