Narzędzia:

Ustawa o Służbie Ochrony Państwa

Dnia 21-12-2017 godz. 19:15:57

Wniosek o odrzucenie ustawy

Za: 22 Przeciw: 64 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 14
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 66 63 0 63 0 3
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 31 21 21 0 0 10
Senatorowie niezrzeszeni 3 2 1 1 0 1