Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Dnia 21-12-2017 godz. 19:35:10

Poprawka

Za: 64 Przeciw: 20 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 14
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 66 63 63 0 0 3
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 31 21 0 19 2 10
Senatorowie niezrzeszeni 3 2 1 1 0 1