Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych

Dnia 21-12-2017 godz. 20:06:26

Poprawka 35

Za: 22 Przeciw: 62 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 16
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 66 63 1 62 0 3
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 31 19 19 0 0 12
Senatorowie niezrzeszeni 3 2 2 0 0 1