Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo restrukturyzacyjne oraz ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego

Dnia 21-12-2017 godz. 19:25:20

Poprawka 1, 4, 5

Za: 83 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 17
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 66 62 62 0 0 4
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 31 20 20 0 0 11
Senatorowie niezrzeszeni 3 1 1 0 0 2