Narzędzia:

Zmiany w składzie komisji senackich

Dnia 21-12-2017 godz. 19:14:28

Wniosek o podjęcie uchwały

Za: 84 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 15
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 66 63 62 0 1 3
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 31 21 21 0 0 10
Senatorowie niezrzeszeni 3 1 1 0 0 2