Narzędzia:

Ustawa o Służbie Ochrony Państwa

Dnia 21-12-2017 godz. 19:16:16

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 62 Przeciw: 22 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 15
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 66 62 62 0 0 4
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 31 21 0 21 0 10
Senatorowie niezrzeszeni 3 2 0 1 1 1