Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych

Dnia 21-12-2017 godz. 19:57:49

Poprawka 2

Za: 20 Przeciw: 60 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 17
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 66 62 2 60 0 4
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 31 19 18 0 1 12
Senatorowie niezrzeszeni 3 2 0 0 2 1